Harjoitusajat Postituslista Aikiken Instagramissa Youtube

Rekisterinpitäjä
Nimi: Aikiken ry
Osoite: Cygnaeuksenkatu 9
Postinumero: 40100
Postitoimipaikka: Jyväskylä
Sähköpostiosoite: aikikendojo[at]gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottoon ja tilausten toimittamiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella

Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoite ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään yhteydenoton tai tilauksen toimittamisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna yhdistyksen sähköpostiin.